Bij aannemers en bouwbedrijven hebben we te maken met diverse bouwlocaties voorzien van een ketenpark, hijskranen en containers waar materiaal in wordt opgeslagen.

De bouw van de verschillende projecten kunnen zich in meerdere fases bevinden. In de startfase voldoet ons startpakket ketenparkbeveiliging al. In een latere fase kan dit uitgebreid worden met ons basispakket, waarmee we de entree van de bouw, het ketenpark, de containers en hijskranen kunnen beveiligen. In een verder stadium gaan we vaak over tot totale rondom beveiliging van de bouw. In de afbouwfase kunnen we het pand ook van binnen beveiligen. Voor de beveiliging gebruiken we onze geverifieerde detectoren, welke gekoppeld zijn aan ons basisstation. Het systeem is draadloos, flexibel en geheel aan de wensen en bouwstroom aan te passen en uit te breiden. De beveiliging werkt onder alle omstandigheden, bij stroomuitval en ongeacht de weersomstandigheden.

Ons unieke detectiesysteem kan eenvoudig worden geïntegreerd met het BetaGuard camerasysteem, onze BetaTower.

Tevens kunnen we zorgen voor de toegangscontrole op een bouwplaats middels tourniquets, slagbomen, schuifpoorten en portiers diensten. Kijk voor meer informatie eens onder Bouwplaats beveiliging en Toegangscontrole.