HR Portal van BetaGuard

BetaGuard hecht veel waarde aan het welzijn en de ontwikkeling van haar medewerkers. Speciaal daarvoor heeft BetaGuard een HR Portaal opgezet.

Cursussen/Opleidingen

Via deze HR Portal biedt BetaGuard haar medewerkers de mogelijkheid om cursussen/opleidingen te volgen om zichzelf verder te ontwikkelen, zowel zakelijk als persoonlijk! De werknemer heeft de mogelijkheid om cursussen te volgen, die aansluiten bij zijn functie of die meer in de privé-sfeer liggen. Bij elke cursus wordt weergegeven wat de werknemer van de cursus mag verwachten en hoe lang de cursus duurt. Tevens ontvangt de werknemer na het beeindigen een certificaat.

Webinars

Via het HR Portal is het tevens is mogelijk om interessante webinars te volgen. Bijvoorbeeld een webinar met het thema Verzuim of een Introductie Presenteren.

Assesments

De HR Portal van BetaGuard biedt tevens de mogelijkheid om een assesment te doen. Door de onbewuste gedragsvoorkeuren beter te leren (her)kennen, krijgt de werknemer nog beter zicht op zijn/haar gedrag en wat ze eventueel zouden willen veranderen om bijvoorbeeld nog beter te functioneren of zich nog prettiger te voelen.

De persoonlijkheid/karakter speelt hierbij een enorm belangrijke rol! Na het volgen van een assessment ontvangt de werknemer een rapport.

Het doel van dit rapport is om inzicht te geven in belangrijke persoonlijkheidskenmerken die onder andere van invloed

zijn op:

• de wijze waarop de werknemer beslissingen neemt;

• de wijze waarop de werknemer bij voorkeur zijn/haar werk uitvoert;

• de gevoelens en emoties;

• de wijze waarop de werknemer contact met anderen maakt en onderhoudt.